30.09.2016 Teatrzyk Krakowski

1424579367_000007

30.09.2016 12:00 Teatrzyk Krakowski z przedstawieniem pt. „Uwaga!!! Zebra z przejścia zbiegła.”

Przedstawienie dotyczy profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.