Program Nauczania

Glottodydaktyka

wszystkie-skarby-mamy-glottodydaktyka

Glottodydaktyka to metoda nauki czytania i pisania opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Metoda ta ogromną wagę przywiązuje do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem. Kształtuje nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Zajęcia glottodydaktyki prowadzone są z pomocą bardzo atrakcyjnych dla Dzieci pomoce dydaktyczne takich jak rozsypanki obrazkowe, dywaniki z literkami czy klocki LOGO, służące na początku do zabaw konstrukcyjnych, dopiero potem do nauki. Dzięki nim Dzieci nieświadomie przyswajają nowe informacje podczas zabawy. Niezwykle ważnym aspektem tej metody jest traktowanie każdego dziecka indywidualnie oraz pozwalanie mu na badanie i poznawanie otaczającego je świata.

Glottodydaktyka pozwala dziecku rozwijać się poznawczo. Nasi  nauczyciele zwracają szczególną uwagę na prawidłowy rozwój narządów mowy stosując różnorodne zabawy i ćwiczenia. Dzieci w trakcie zabawy odkrywają jak pracują ich języka, warg czy wiązadeł głosowych. Pracują też nad oddychaniem nosem nie ustami, co również uświadamiane jest Dzieciom dzięki prowadzonym zabawom oddechowym Dobre przygotowanie dziecka do syntezy i analizy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski jest również niezwykle ważne. To podstawa opanowania płynnego pisania i czytania.

Edukacja matematyczna

wszystkie-skarby-mamy-matematyka

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej jest programem wspomagającym rozwój umysłowy Dzieci poprzez edukację matematyczną. Dla Dzieci w wieku przedszkolnym niezwykle ważne stają się osobiste doświadczenia. Stanowią one fundament, na którym dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Dlatego tak ważne jest w naszym przedszkolu by pozwalać dziecku działać i doświadczać a nie sadzać i tłumaczyć. W dziecięcej matematyce nie stosujemy tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek Dzieci.

Na podstawie 14 bloków programowych rozwijamy najważniejsze czynności intelektualne i kształtujemy umiejętności ważne dla dalszej edukacji matematycznej Dzieci. Każdym blok zawiera treści ułożone zgodnie z rozwojem Dziecięcych możliwości na danym etapie. Niezwykle ważnym warunkiem wspomagania rozwoju Dzieci jest dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.

Edukacja ruchowo-zdrowotna

wszystkie-skarby-mamy-edukacja-ruchowo-zdrowotna

Wychowanie zdrowych, aktywnych fizycznie Dzieci to niezwykle ważne aspekty dla Naszego przedszkola. Nasze Skarby mogą swobodnie aktywizować się ruchowo oraz  brać udział w zorganizowanych zabawach ruchowych. Propagujemy zdrowy styl życia, a także uczymy poprawnych nawyków higieniczno-zdrowotnych. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów stosujemy metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Głównym celem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka,  także w terapii zaburzeń rozwoju. Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego, dziecko poznaje orientacę w schemacie własnego ciała w przestrzeni, uczy się także nawiązywać kontakt wzrokowy oraz emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi.

Edukacja moralno-społeczna

wszystkie-skarby-mamy-edukacja-moralno-etyczna

Rozwój moralno-społeczny jest bardzo istotny już od najmłodszych lat. Ogromną uwagę przywiązujemy do kreowania właściwego obrazu świata, kształtowania poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw  i wartości moralnych. Poprzez konsekwentne wyznaczanie dziecku granic i pokazywanie prawidłowych wzorców uczymy umiejętność moralnej oceny sytuacji i postępowania oraz zapewniamy w ten sposób dziecku bezpieczeństwo i poczucie stabilności.

Bardzo ważną problematykę stanowi także nauka wyrażania pozytywnych i negatywnych emocje. Wykorzystujemy w swej pracy techniki relaksacyjne, które ułatwiają radzenie sobie w sytuacjach obciążających psychicznie. Dzieci poznają metody jak łatwiej się koncentrować i relaksować. Następuje poprawa we wzajemnych stosunkach, a poszczególne Dzieci wzmacniają wiara w siebie i swoje umiejętności.

Bajkoterapia

wszystkie-skarby-mamy-bajkoterapia

Bajkoterapia to sprawdzona i od lat stosowana metoda umożliwiająca przezwyciężanie Dziecięcych lęków, wyjaśnianie gnębiących problemów, a także zachęcanie do dobrych i akceptowanych zachowań. Ta forma biblioterapii stworzona została z myślą o Dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem bajki terapeutycznej jest dowartościowywanie dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji oraz zaspokajanie jego potrzeb.

Bajka wspiera poprzez zrozumienie i akceptację, buduje pozytywne emocje oraz uczy przyjaźni. Jej zadaniem jest obniżenie lęków a także pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi. Daje poczucie, że dziecko nie jest same w swoich problemach, że inni podobnie jak ono czują, myślą i zachowują się.

Masz pytania ? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty ? Napisz do nas!

Wpisz kod wyświetlony na obrazku captcha