Natalia Remiszewska

Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kierunku Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Praca z dziećmi daje mi satysfakcje, wyzwala radość,  zadowolenie i uśmiech. Jestem bardzo empatyczna w stosunku do innych, dlatego zawsze chcę stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa oraz w miłej atmosferze.

Prywatnie jako że jestem osobą energiczną staram się każdą wolną wykorzystać w sposób jak najbardziej aktywny, uprawiam jogging oraz chodzę na fitness. W mniej aktywnych chwilach uwielbiam oglądać komedie